Sentral godkjenning

Sentral godkjenning

Foretaket, med organisasjonsnummer 971000724, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10)

  • Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Godkjenningen er gyldig til 04.10.2021
Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning
betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett
skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven.

Godkjenningsbevis