Prosjektinformasjon
NavnSeasol Kai Husøy
KategoriHavneanlegg
KommuneKarmøy
Størrelse122m kailinje
UtførtByggeteknikk, prosjekt & byggeledelse

Seasol Kai Husøy

Vår rolle i prosjektet

– Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
– Prosjektering i tiltaksklasse 3
– Kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 3
– Prosjekteringsledelse/ Prosjektledelse/ byggeledelse

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet bestod av bygging av totalt 122 meter kailinje bestående av:

  • 49 meter forlengelse eksisterende kai og 73 meter ny kai.
  • Kaien er en dypvannskai, med høye lastkrav.
  • Kaikonstruksjonen består av prefabrikkerte bjelker og dekkeelementer sammenstøpt med stedstøpt kaidekke.
  • Kaien er fundamentert direkte til fjell på sjøbunnen og delvis peler gjennom løsmasser til fjell. Kaien er forankret i bakkant delvis i fjell, og delvis med friksjonsplate på steinfylling.
  • Omfattet også et 350 tonns oppspent fjellfeste for last-testing av offshorekran.