HVEM ER VI?

HVEMPJR. 14 ansatte
HVARådgivende ingeniører og arkitekter
HVORHaugalandet

Petter J. Rasmussen AS ble stiftet i 1994 av Petter Johan Rasmussen. Bedriften var frem til 2004 et rent rådgivende ingeniørfirma før det ble utvidet med arkitektavdeling.

Vi er ett av de ledende kontorene i vår bransje her på Haugalandet. Vi er lokalkjente og har lang og bred erfaring. Vi utfører prosjektering og prosjektadministrative tjenester i byggeprosjekter. PJR påtar seg totalt prosjekterings- og prosjektadministrasjonsansvar for komplett gjennomføring av utbyggingsprosjekter eller alternativt begrenset ansvar for deler av arbeidene, avhengig av oppdragsgivers behov og ønske om organisering av prosjektet.

PJR utfører med egne ressurser komplett planlegging innen arkitektur, regulering og anleggs-/ geo-/ bygge-/ konstruksjonsteknikk. Eksterne rådgivende foretak benyttes også i tilfeller hvor det kreves spesiell kompetanse og/eller ekstraordinær kapasitet. 

I 2022 etablerte vi – sammen med Vikanes Bungum Arkitekter AS – et datterselskap, LY Areal og landskap. Mer av LY’s prosjekter kan du se mer av her:

Petter J. Rasmussen Sentral gokjenning

Sentral godkjenning

Foretaket, med organisasjonsnummer 971000724, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10).

  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Godkjenningen er gyldig til 06.09.2024. Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.