Om oss

Fra en av våre studieturer, denne gang fra en høstdag i København.

————————————————————————

Petter J. Rasmussen AS (PJR) utfører prosjektering og prosjektadministrative tjenester i byggeprosjekter.

PJR påtar seg totalt prosjekterings- og prosjektadministrasjonsansvar for komplett gjennomføring utbyggingsprosjekter eller alternativt begrenset ansvar for deler av arbeidene, avhengig av oppdragsgivers behov og ønske om organisering av prosjektet.

PJR utfører med egne ressurser komplett planlegning innen anleggs-/geo-/bygge-/brann- /konstruksjonsteknikk og arkitektur.

Eksterne rådgivende foretak benyttes også i tilfeller hvor det kreves spesiell kompetanse og/eller ekstraordinær kapasitet.

Innen fagområdene VVS, Elektro og spesielle Prosess- og andre Spesielle tekniske anlegg benyttes i det alt vesentlige eksterne rådgivere/leverandører i planlegningen.