Seasol kai Petter J. Rasmussen
KundeSeasol AS
KategoriHavneanlegg
Størrelse122 m kantlinje
KommuneKarmøy

Seasol Kai Husøy

Prosjektet bestod av bygging av totalt 122 meter kailinje bestående av:

  • 49 meter forlengelse eksisterende kai og 73 meter ny kai.
  • Kaien er en dypvannskai, med høye lastkrav.
  • Kaikonstruksjonen består av prefabrikkerte bjelker og dekkeelementer sammenstøpt med stedstøpt kaidekke.
  • Kaien er fundamentert direkte til fjell på sjøbunnen og delvis peler gjennom løsmasser til fjell. Kaien er forankret i bakkant delvis i fjell, og delvis med friksjonsplate på steinfylling.
  • Omfattet også et 350 tonns oppspent fjellfeste for last-testing av offshorekran.

Vår rolle i prosjektet

  • Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
  • Prosjektering i tiltaksklasse 3
  • Kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 3
  • Prosjekteringsledelse/ Prosjektledelse/ byggeledelse