Utfylling Killingøy

KundeKarmsund Havnevesen
LokasjonKillingøy, Haugesund
Størrelse170.000 m³
Vår rolleAnsvarlig søker, ROS-analyse, prosjektering, kontroll