Prosjektadministrasjon

PJR utfører med egne ressurser komplett planlegning innen anleggs-/geo-/bygge-/brann- /konstruksjonsteknikk og arkitektur. Eksterne rådgivende foretak benyttes også i tilfeller hvor det kreves spesiell kompetanse og/eller ekstraordinær kapasitet. Innen fagområdene VVS, Elektro og spesielle Prosess- og andre Spesielle tekniske anlegg benyttes i det alt vesentlige eksterne rådgivere/leverandører i planlegningen.

Ta kontakt

Arne Støle-Hansen

Daglig leder / Sivilingeniør MSc

tlf: +47 977 87 201
mail : arne@petter-rasmussen.no

Jon Erlend Stokkan

Sivilingeniør MSc

tlf: +47 991 66 863
mail: jon.erlend@petter-rasmussen.no

Øyvind Vikse

Senior ingeniør

tlf: +47 975 78 506
mail: oyvind@petter-rasmussen.no

Petter J. Rasmussen

Sivilingeniør MSc / Bedriftsøkonom

tlf: +47 908 62 132
mail: petter@petter-rasmussen.no

Rune Sund

Byggeleder

til: +47 915 65 306
mail: rune@petter-rasmussen.no